Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 og er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af nordiske og internationale investorer. Axcel har rejst fem fonde med sammenlagt p.t. over 15 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 51 investeringer og knap 100 større tilkøb til disse. 39 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 12 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 10,5 mia. kr. og omkring 6.300 medarbejdere.

Axcel Management A/S har opnået tilladelse af Finanstilsynet til at fungere som managementselskab. Axcel er dermed underlagt tilsyn og kontrolbesøg fra Finanstilsynet. De omfattede fonde er Axcel IV og Axcel V.